Værdier

Følgende værdier kendetegner Engsig Transport – den måde vi agerer på, såvel internt som eksternt i forhold til kunder, medarbejdere, leverandører og samfundet

  • Vi finder en løsning
  • Vi siger ikke bare nej
  • Vi ser muligheder
  • Vi gør det, vi skal – og lidt til
  • Vi kommer til tiden – og gør ingen skade
  • Vi løser alle opgaver med entusiasme
  • Vi vil være det gode eksempel
  • Vi springer ikke over, hvor gærdet er væltet
  • Vi skal ville det, vi siger