Forsikring af gods

Med Engsig Transport er dit gods altid godt forsikret

Engsig Transport er forsikret i henhold til dansk lovgivning og gældende regler for CMR.

CMR-loven er lovbekendtgørelsen om fragtaftaler ved international/ nationalt vejtransport.

CMR forsikring er en forsikring, som gælder internationalt/ nationalt . Den er lovpligtig for transporterhvervet i Danmark, og den erstatter kundens varer med p.t. 8,33 (2008-tal) ecu pr. kg lastevne på bilen.